ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ www.pornbuss.com

โปรดค้นหา ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ www.pornbuss.com ล่าสุดของ PornBuss ที่ด้านล่าง

ก่อนที่จะใช้งาน www.pornbuss.com ขอแนะนำให้ศึกษาและทำความเข้าใจถึงกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของทางเว็บที่ต้องการการยอมรับข้อตกลงของผู้ใช้งานในเรื่องกฎเกณฑ์ในรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

การสมัครสมาชิกของทางเว็บไซต์ ต้องมีการยอมรับข้อตกลงตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ โปรดทำความเข้าใจเรื่องกฎเกณฑ์ที่เขียนไว้อย่างละเอียดเพราะถือเป็นส่วนที่มีความสำคัญ ก่อนที่จะตกลงเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดร่วมกัน

กฎเกณฑ์และข้อกำหนดจะมีการกำหนดคำนิยามดังต่อไปนี้

  1. ข้อความที่หมายถึง ผู้ใช้งาน รวมถึงผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกและบริการจะใช้คำว่า “ท่าน, ของท่าน, ผู้ใช้งาน”
  2. ข้อความที่หมายถึงเว็บไซต์ www.pornbuss.com จะใช้คำว่า “เรา, ของเรา, เว็บไซต์, บริษัท” 

นั่นหมายความว่ากฎเกณฑ์และข้อกำหนดต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน www.pornbuss.com รวมถึงเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ในรูปแบบการใช้งานต่าง ๆ ทั้งอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งบริการต่างที่เกี่ยวข้องจะมีคำว่า “บริษัท” ถือเป็นผู้ดำเนินการ 

www.pornbuss.com มีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเว็บไซต์ ก่อนการใช้งาน ผู้ใช้งานจะต้องเป็นฝ่ายตรวจสอบกฎเกณฑ์และข้อกำหนดอยู่เสมอ เพื่อรับทราบถึงข้อมูลล่าสุดและมีความสอดคล้องกับเวอร์ชันปัจจุบันที่กำลังใช้งาน

กฎเกณฑ์และข้อกำหนดของ www.pornbuss.com

  1. ผู้ใช้งาน www.pornbuss.com ต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป หากท่านเป็นผู้ใช้งานที่อายุไม่ถึง 16 ปี จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้งานภายใต้การดูแลของผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น
  2. www.pornbuss.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือยุติการเผยแพร่เนื้อหาต่าง ๆ เช่น คลิปวิดีโอใด ๆ บนเว็บไซต์เมื่อไรก็ได้ และสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขวิดีโอบนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว
  1. สิทธิ์ของสมาชิก www.pornbuss.com สามารถยกเลิกสถานะสมาชิกได้ตลอดเวลา แต่ไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์สมาชิกให้แก่ผู้อื่นได้ เนื้อหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์นั้น สมาชิกสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้เพื่อวัตถุประสงค์ความบันเทิงส่วนตัวเพียงอย่างเดียว โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บได้

เว็บไซต์ www.pornbuss.com ไม่อนุญาตให้ทำการคัดลอก หรือบันทึกเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังรวมถึงธีมการออกแบบต่าง ๆ ของเรา เพราะงานออกแบบทุกชิ้นถือว่ามีสิขสิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครองด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 

  1. เนื้อหาบนเว็บไซต์ www.pornbuss.com ทั้งหมดที่ปรากฏสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า (โลโก้) บนเว็บไซต์นี้ ถือเป็นทรัพย์สินของ www.pornbuss.com และบริษัทในเครือ โดยเนื้อหาทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมาย ขอให้ผู้ใช้งานไม่จับภาพเครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์บน www.pornbuss.com มาเป็นของตัวเอง
  2. เนื่องจาก www.pornbuss.com ไม่ได้เป็นผู้สร้างภาพยนตร์ที่ลงในเว็บไซต์ด้วยตนเอง ทำให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์จะพบกับข้อมูลที่ไม่ใช่ของบริษัทโดยตรง เพราะถือเป็นการรวบรวมเนื้อหาจากหลากหลายแหล่งที่มา วิดีโอต่าง ๆ บนเว็บไซต์ www.pornbuss.com จึงมีไว้เพื่อสร้างความบันเทิงส่วนบุคคล ถือว่า www.pornbuss.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ผิดศีลธรรม ไม่เหมาะสม หรือที่เป็นการล่วงละเมิด จะถือว่าไม่อยู่ในความรับผิดชอบของทางเว็บไซต์ www.pornbuss.com

ทางบริษัทจะไม่รับรองเนื้อหา หรือคำแนะนำที่ไม่ใช่ของ www.pornbuss.com ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุไม่พึงประสงค์ ความสูญเสีย รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานข้อมูลที่ไม่ใช่ของทางบริษัทไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น